Logotyp

Projekt logotypu i wizytówki dla firmy brytyjskiej.